Daugavpils  Dizaina  un  mkslas  vidusskola  Saules skola


Juridisk adrese: Saules iela 6/8, Daugavpils, LV-5401
Faktisk adrese: Pardes iela 7, Daugavpils, LV-5401

Tlrunis/fakss: +371 65424576
 e-mail: saules.skola@saules.lv

Administrcija mob.: +371 20217446

Brnu mkslas skola mob.: +371 20217462

 
Nacionl izgltbas iespju datu bze