Daugavpils  Dizaina  un  mākslas  vidusskola  „Saules skola”

 

SAULES SKOLAS Bērnu mākslas skola
gaida arī pilsētas mikrorajonu jaunos māksliniekus.

   Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas  “SAULES SKOLA” BĒRNU MĀKSLAS SKOLA aicina bērnus un jauniešus vecumā no 7 – 15 gadiem apgūt profesionālās ievirzes programmu   VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA:
 
No 7 gadu vecumā (vispārizglītojošās skolas 1. klase) -  SAGATAVOŠANAS KURSĀ
 
No 8-9 gadu vecumā (vispārizglītojošās skolas 2. – 3. klase) MĀKSLAS SKOLAS PAMATPROGRAMMAS 1. klasē.
 
10 - 15 gadu vecumā (vispārizglītojošās skolas 4.- 9. klase) MĀKSLAS SKOLAS PAMATPROGRAMMAS 2. klasē, veidojot atsevišķu mācību grupu.

>> vairāk PDF 

 

 

DAUGAVPILS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA “SAULES SKOLA”
 
izsludina PAPILDUS  audzēkņu uzņemšanu  
UZ VAKANTAJĀM BUDŽETA VIETĀM  
šādās izglītības programmās :

-REKLĀMAS DIZAINS
-INTERJERA DIZAINS
-TEKSTILIZSTRĀDĀJUMU DIZAINS
-APĢĒRBU DIZAINS

Uzņem audzēkņus ar pabeigtu vidējo izglītību. 
Mācību ilgums – 2 gadi

SAULES SKOLA PIEDĀVĀ:

● 3. LĪMEŅA VIDĒJO PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBU
  DIZAINA SPECIĀLISTA  KVALIFIKĀCIJU
● MODERNAS MĀCĪBU TELPAS UN MŪSDIENĪGU APRĪKOJUMU
● DIENESTA VIESNĪCU
● STIPENDIJU LĪDZ 70 EURO MĒNESĪ
● IESPĒJU TURPINĀT IZGLĪTĪBU AUGSTSKOLĀS LATVIJĀ UN ĀRZEMĒS
● PRAKSI NOZARES UZŅĒMUMOS
 

Dokumentus pieņem
no 17. - 26. augustam
no plkst.9:00- 16:00

Parādes ielā 7, Daugavpilī, skolas kancelejā,
tālr. 65424576, 20217446,
e- pasts: saules.skola@saules.lv

 
 
IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI
(PRAKTISKĀ DFAĻA UN PĀRRUNAS) 27. augustā
SAULES SKOLĀ  Parādes ielā 7, Daugavpilī
 
 
SAULES SKOLA  -  TAVAS  RADOŠĀS  KARJERAS  SĀKUMS!

   


Lielā Talka

  Lielās talkas ietvaros, jau 22. aprīlī, aktīvi darbi norisinājās Saules ielā 2, kur čakli darbojās DDMV „Saules skola” audzēkņi kopā ar skolotājiem.Paldies viņiem visiem, kuri pielika roku, lai daļa mūsu pilsētas kļūtu tīrāka un sakoptāka.

>> vairāk


Modes izstāde “Ideja.Skice.Tērps.”

Izstādes idejas autori – Apģērbu dizaina izglītības programmas vadītāja Aīda Surina, skolotājas Jeļena Labonarska un Digna Gordijenko, kā arī programmas audzēkņi ir sagatavojuši pastaigu modes pasaulē.

>> vairāk


Mācību ekskursija.
DIZAINA MANIFESTĀCIJA.

   13. martā SAULES SKOLA audzēkņi un pedagogi devās ekskursijā uz galvaspilsētu, lai apmeklētu DIZAINA MANIFESTĀCIJAS - atjaunotās Latvijas vēsturē unikāls projekts, kas četrās savstarpēji saistītās izstādēs – REPUTĀCIJA, HUMANIZĀCIJA, INFORMĀCIJA un SITUĀCIJA − ar vēl nebijušu vērienu reprezentē mūsu valstī radītā dizaina sniegumu pēdējos piecpadsmit gados.

>> vairāk


“Saules skola” iegūst 1. vietu noformējuma konkursā „Ziemassvētki 2014”

  Noslēdzies Daugavpils Domes izsludinātais skatlogu, ēkas fasāžu un priekšlaukumu noformējuma konkurss. Vērtēšanas komisijai bija grūts un atbildīgs darbs, jo idejas bija daudzveidīgas un neparastas, kurās ieguldīta izdoma! Dalībai konkursā bija pieteikušies 27 dalībnieki.

>> vairāk/a>

 

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”
AICINA APMEKLĒT
sagatavošanas kursus 2015. gadā

  Kursos būs iespēja  sagatavoties iestājpārbaudījumiem skolā, apgūt iemaņas zīmēšanā, gleznošanā un kompozīcijā, ka arī ieskatīties skolas mācību saturā, iepazīties ar mācību procesa prasībām, pārliecināties par izvēlētās izglītības programmas atbilstību interesēm.

>> vairāk


Saules skola un  Marka Rotko mākslas centrs noslēguši sadarbības līgumu

Daugavpils zaina un mākslas vidusskola “Saules skola” iecerējusi dizaina izglītības attīstībai veidot daudzpusīgu sadarbību ar Latgales reģiona mākslas skolām,  augstskolām, mākslas centriem un mākslinieku sabiedriskajām organizācijām.

>> vairāk


Izstāde „1,2,3,4,5...Bēēee!”

  kinoteātrī „Silverscreen”
  Ziemasssvētku izstādē "1,2,3,4,5... Bēēee!" piedalījās tekstilizstrādājumu dizaina un interjera dizaina izglītības programmu audzēkņi.

>> vairāk


ADVENTES LAIKA AKCIJA

Ir pierasts runāt par Adventes laika noskaņām. Mums 20. un 21. gadsimtā ir kļuvis populāri šo laiku uztvert kā gaišu domu, labu noskaņu pilnu.
 
Tas ir laiks, kad gribas arvien vairāk darīt labus darbus. Pagājušajā gadā mēs, Saules skolā, paveicām lielisku Akciju – ziedojām dažādas mantas Sarkanā krusta organizācijai, kuras nonāca daudzbērnu un maznodrošināto ģimenēs.

>> vairāk


SAULES SKOLA audzēknes gūst panākumus
Mārtiņa Freimaņa grāmatas
“Zālīte truša dvēselei” ilustrāciju konkursā

Aizputes Mākslas skola rīkoja konkursu Mākslas skolu, Mākslas vidusskolu un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem. Konkursa mērķis bija Mārtiņa Freimaņa dzeju  attēlot vizuālās mākslas žanrā  - ilustrācijā,  un parādīt otram  caur zīmējumu  dzejā  būtiskāko.

>> vairāk

 

11. novembris „Lāčplēša diena”

  11. novembrī Latvijā dažādos pasākumos tiek atzīmēta  Lācplēša diena. Šogad par godu Latvijas Valsts svētkiem SAULES SKOLA šajā dienā k/t Renesanse (Daugavpilī) atklāja vidusskolas audzēkņu radošo darbu izstādi „Rudens noskaņās”.

>> vairāk

 

 Oktobra izskaņā SAULES SKOLAS
„armijas dienestā” tika uzņemti jaunie pirmkursnieki!

 Otrdienas pēcpusdienā skolas gaiteņos un kabinetos rosījās 4. kursu audzēkņi, kuri gatavojās pirmkursnieku iesvētību pasākumam.

>> vairāk

 

 Labo darbu nedēļa 2014

 SAULES SKOLA "Labo darbu nedēļas 2014" ietvaros sakopa skolas teritoriju! Turklāt nevis tā vienkārši sakopām, bet šogad sakopšanas darbos bija uzaicinātas Daugavpils ainavu arhitekte Ilze Janpavle

>> vairāk

Karjeras nedēļa 2014 

   “Nenosēdi savu laiku!” – ar šādu moto 13. oktobrī Latgales Mācību centrā atklāja Karjeras nedēļu 2014 Daugavpilī             Karjeras nedēlas atklāšanā  skolēni neformālā veidā iepazinās ar dažādu jomu speciālistiem, kas darbojas ar jauniešiem,

>> vairāk

 


Rīgas starptautiskā dizaina izstāde
"Design Isle 2014"

   Līdz 5.oktobrim Ķīpsalas izstāžu zālē notika Rīgas starptautiskā dizaina izstāde "Design Isle 2014".

>> vairāk

 

Mācību ekskursija Dizaina dienu ietvaros

  Saulainā 2. oktobra dienā mēs – Saules skolas 1., 3. un 4. kursu audzēkņi un pedagogi devāmies ekskursijā uz Rīgas Starptautisko dizaina izstādi 2014

>> vairāk 

 

Skolotāju diena 2014

Oktobra mēneša pirmā svētdiena – Skolotāju diena! Saules skolā 6. oktobrī Izglītojamo pašpārvalde un Teātra izglītības prgrammas Aktieru kurss sumināja pedagogus Skolotāju dienā.

>> vairāk 

 

  Saules skolas audzēkņi iekārto izstādi kopā ar Aleksandru Vasiļjevu... piedalās Aleksandra Vasiljeva izstādes veidošanā Rotko Mākslas centrā

>> vairāk


zoo sex viceflayer, a Enjoy Videos Animal Porn Anime garthen gaddeth Fuck Me Horse scentpainted voice,