Profesionālās ievirzes izglītības programma – 6 gadi

Tiek uzņemti 3.,4.klašu skolēni. Iestājpārbaudījumu nav. Vietu skaits 60.

Mācības notiek pēcpusdienā, pēc stundām vispārizglītojošajā skolā.Nodarbības notiek 3 – 4 reizes nedēļā no plkst. 14.00. Mācību stundu skaits nedēļā: 1.,2. klasē – 8 stundas, 2.-6. – 12 stundas. Kopējais stundu apjoms 2455 stundas.

Šajā laikā audzēkņi apgūst Zīmēšanu, Gleznošanu, Veidošanu, Kompozīciju, Grafiku, Datorgrafikas pamatus, Mākslas valodas pamatus, Dizaina pamatus, Papīra plastiku, Grafiku, Tekstilu, Muzicēšanu un Kustību mākslu. No audzēkņu darbiem tiek veidotas izstādes pilsētā, audzēkņi piedalās Latvijas un starptautiskos konkursos un izstādēs. Mācību gada laikā Mākslas skolā tiek organizēti pasākumi: plenērs, mācību ekskursijas, skates. Profesionālās ievirzes izglītības programmas  pēdējā klasē audzēkņi veido katrs savu Noslēguma darbu, patstāvīgi izvēloties tā tēmu un izpildes tehniku, gūst prasmes gan plānot, gan izpildīt iecerēto, kā arī prezentēt paveikto.

Uzņemšanas veidlapa šeit https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8mjaIdRXApN7uneGNn66aEpWFErRIS6IfycR9V0L782vo1w/viewform?usp=sf_link

Gleznošana

Zīmēšana

Veidošana

Darbs materiālā: Papīra plastika, Grafika

Kompozīcija

Dizaina pamati

Tekstils

Plenērs – 4.,5.,6. klasē

Noslēguma darbs 6.klasē

Beidzot mākslas skolu, audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes programmas apguvi, kas dod tiesības pēc 9. klases turpināt mācības MIKC Daugavpils “Dizaina un mākslu vidusskolas SAULES SKOLA” profesionālajās izglītības programmās.