Sagatavošanas kurss

Tiek uzņemti 1., 2. klases skolēni, iestājpārbaudījumu nav. Vietu skaits – 90.

Mācību priekšmeti, atkarībā no mācību nodarbības grupiņas: Zīmēšana, Gleznošana, Grafika, Veidošana, Papīra plastika, Kustību māksla, Mūzika.

Nedēļā 6 mācību stundas, 2 mācību dienas, atbilstoši stundu sarakstam. Kopējais stundu apjoms gadā -210 stundas. Vecāku līdzfinsējums – 20 eur / mēnesī.

Uzņemšanas veidlapa šeit https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8mjaIdRXApN7uneGNn66aEpWFErRIS6IfycR9V0L782vo1w/viewform?usp=sf_link

Mācību priekšmeti

Zīmēšana

Gleznošana

Grafika

Veidošana

Papīra plastika

Kustību māksla, Mūzika