Darba vērošana/”ēnošana” partnerskolā Střední škola umění a designu Brno

Darba vērošana/”ēnošana” partnerskolā Střední škola umění a designu Brno

Organizētājs: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno

Laiks: 04.04.-10.04.2022.

Vieta: Brno, Čehija

Dalībnieki: Digna Gordijenko, Jekaterīna Aleksejeva, Jolanta Kudiņa, Olga Krumpāne

Apraksts: uzsākot jaunu tradīciju, divas mūsu skolas skolotājas un divas skolas administrācijas pārstāves devās darba vērošanā uz profesionālo mākslas skolu Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno. Darba vērošanas laikā bija iespēja apmeklēt plašās skolas telpas, tehniski nodrošinātās darbnīcas, turklāt sarunas ar skolas vadību, personālu un audzēkņiem ļāva labāk izprast skolas būtību, tās veidošanās vēsturi un nākotnes vīziju, kā arī šobrīd piedāvāto mācību programmu klāstu un mācību procesa organizēšanu.

Fotogalerija: