Konkursi

Jāzepa Pīgožņa balva

Jāzepa Pīgožņa balva

Preiļu Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Preiļu Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeju jau ceturto gadu organizē konkursu “Jāzepa Pīgožņa balva jauniešiem Latvijas ainavu glezniecībā”. Konkursa mērķis ir rosināt interesi par Latvijas ainavu un tās daudzveidību, saglabāt izcilā Latvijas ainavista Jāzepa Pīgožņa piemiņu, kopt un popularizēt ainavas žanru glezniecībā.

Šogad Atzinības rakstus saņēma Laura Bogdanoviča un Olga Ņikitina. Pateicības par piedalīšanos sāņēma Sofija Kanto, Eļžbeta Petrovska, Jūlija Borune un Anna Ivanova. Skolotājas: Ludmila Lāce, Ieva Reitāle, Vera Semjonova, Oksana Vronska.