Kursi “Conflict Management in Schools” Portugālē

Kursi “Conflict Management in Schools” Portugālē

Kursu organizētājs: SINERCONSULT – Formação e Consultadoria de Negócios, Lda

Laiks: 27.11.–02.12.2022.

Vieta: Porto, Portugāle

Dalībnieks: skolotājs Edgars Kaplers

Apraksts: kursos, kas norisinājās Portugāles ostas pilsētā Porto, pedagogi paplašināja savas zināšanas par konfliktu risināšanas prasmēm skolās – pilnveidoja prasmi atpazīt konfliktus un to veidus, kā arī rast piemērotus komunikācijas modeļus to atrisināšanai, lai visas konfliktā iesaistītās puses būtu mierā ar pieņemto risinājumu. Paralēli kursiem organizatori bija parūpējušies arī par kultūras programmu, kas dalībniekiem ļāva tuvāk iepazīt valsts kultūru, pilsētas daudzveidīgo arhitektūru un blakus esošo Atlantijas okeānu.

Fotogalerija: