Kursi

Kursi “Innovative teaching methods for teachers, school and adult education staff”

Kursi “Innovative teaching methods for teachers, school and adult education staff”

Kursu organizētājs: ELA – Erasmus Learning Academy

Laiks: 28.01.–03.02.2024.

Vieta: Palermo, Itālija

Dalībnieks: profesionālo priekšmetu skolotājs Edgars Kaplers

Apraksts: Erasmus+ nodrošinātie kursi, kas norisinājās Palermo, Itālijā, deva iespēju skolotājam Edgaram Kapleram iedziļināties inovatīvo mācīšanas metožu aktualitātēs un izzināt jaunus veidus, kā caur projektos balstītu mācīšanos vienlaicīgi apgūt gan teoriju, gan prasmes.

Kursu laikā skolotāji, kuri bija ieradušies no dažādām Eiropas valstīm, klausījās un analizēja arī savu kolēģu pieredzes attiecībā uz mācīšanas procesu. Dzirdētais ļāva vēlreiz pārliecināties par “Saules skolas” pielietoto mācību metožu augsto kvalitāti, kas ir līdzvērtīga Eiropas līmenim.

Un paralēli kursu plānam, protams, tika iepazīta un baudīta arī Sicīlijas dabas un kultūras bagātība.

Fotogalerija: