Pasākumi

Metodiskā sanāksme “Starpdisciplinārā pieeja un sadarbība vasaras praksēs”

Metodiskā sanāksme “Starpdisciplinārā pieeja un sadarbība vasaras praksēs”

28. februārī MIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skola sadarbībā ar MIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola SAULES SKOLA” organizēja metodisko sanāksmi Latvijas mākslas vidusskolām, kuras īsteno izglītības programmu “Mākslas”.

JRMS pārstāvji viesojās MIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules skola”. Metodiskās sanāksmes tēma bija “Starpdisciplinārā pieeja un sadarbība vasaras praksēs”. Kultūrizglītības iestādes savā starpā dalījās arī pieredzē ar iedvesmas stāstiem un pārrunāja aktualitātes un problēmjautājumus.

METODISKĀS SANĀKSMES PROGRAMMA:

1. MIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules skola” direktore vietniece izglītības jomā Jolanta Kudiņa un gleznošanas skolotāja Dace Abricka dalījās pieredzē par plenēru Atēnās.

2. NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolas izglītības metodiķi dalījās pieredzē par vasaras prakses projektiem:

Patricija Brekte – Pannetjē – par glezniecības praksi V. Purvīša mājās;

Vita Jurjāne -par ražošanas praksi glezniecības specializācijā;

Mārtiņš Lablaiks -par sadarbību un starpdisciplināro pieeju multimediju un stājmākslas jomās vasaras prakses laikā;

Ināra Garklāva -par starpdisciplināro saikni grafikas un animācijas jomā.

3. Notika diskusija par kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšanas pieredzi ar skolu pārstāvjiem, kuriem ir pieredze šajā jautājumā.

4. Notika diskusija par programmas Māksla kvalifikācijas komisijām.