Projekta GIFT(ED) vadības tikšanās Lečē, Itālijā

Projekta GIFT(ED) vadības tikšanās Lečē, Itālijā

Projektam ievirzoties noslēdzošajā posmā, Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr. 2 (KA2) Sadarbības partnerības projekta “GIFT(ED)” (Nr. 2021-1-LT01-KA220-VET-000029739) pārstāvji š. g. 10.–12. maijā tikās 3. starptautiskajā vadības sanāksmē, lai pārrunātu aktuālos jautājumus par platformas mācību moduļu statusu, lielākajiem izaicinājumiem platformas izveides īstenošanā, kā arī tāstestēšanas kritērijiem un sasniedzamajiem rezultātiem. Tāpat aktuāls sarunu temats bija noslēguma prezentācijas pasākumu organizatoriskie, finansiālie un administratīvie jautājumi.

Sanāksme norisinājās itāļu partnerorganizācijas telpās, tādēļ visiem sanāksmes dalībniekiem bija lieliska iespēja tuvāk iepazīt ne tikai CPK Lecce galvenās darbības jomas, bet arī viņu sadarbības partnerus un vietējos uzņēmumus, kas darbojas upcycling jeb lietu radošās pārveides nozarē un savā darbībā aktīvi iesaista ne tikai vietējos iedzīvotājus, bet arī brīvprātīgos no citām valstīm un cilvēkus ar īpašām vajadzībām.

Fotogalerija: