ERASMUS +

2021. gadā Saules skolai tika piešķirta Erasmus+ akreditācija profesionālajā izglītībā līdz 2027. gadam. Saules skolai ir izstrādāts "Erasmus plāns", lai īstenotu augstas kvalitātes mobilitātes darbības un nodrošinātu savas organizācijas attīstību. 2022. gadā Saules skola ieguva Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izcilības balvu “Spārni 2022” nominācijā “Erasmus+ programmas prioritāte “Iekļaušana un daudzveidība”” par projektu “Dizaina prasmes radošai dzīvei”.

Visi projekti 6

Statuss:

Aktuālie projekti3

Īstenotie projekti3

Pogramma:

KA23

KA13

atpakaļ