PROJEKTI

3D printera iegāde

Līguma numurs: 2022-1-DIA-M04010

Programma: KKF mērķprogramma “Dizaina un arhitektūras izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”

Īstenošanas laiks: 2022

Projekta statuss: Pabeigts

Projekta mērķis: modernizēt skolas maketēšanas darbnīcu, iegādājoties mūsdienu 3D printeri; pilnveidot esošo reklāmas dizaina, koka izstrādājumu dizaina un interjera dizaina programmu saturu attiecībā uz uzdevumu veikšanai pielietojamajiem materiāliem un maketu sarežģītības līmeni.