PROJEKTI

Analogās fotogrāfijas laboratorijas izveide

Programma: Dizaina un arhitektūras izglītības iestāžu materiāli tehniskas bāzes uzlabošana

Īstenošanas laiks: 24.04.2023.–30.11.2023.

Projekta statuss: PABEIGTS

Projekta mērķis: izveidot analogās fotogrāfijas laboratoriju, iegādājoties aprīkojumu; pilnveidot foto dizaina, multimediju dizaina programmu saturu attiecībā uz uzdevumu veikšanai pielietojamo mediju un to iespējām; sekmēt dizaina izglītības kvalitātes uzlabošanu, veicināt MIKC DDMV SAULES SKOLA konkurētspēju vidējās profesionālās dizaina izglītības jomā.

 

Projekts īstenots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Fotogalerija: