PROJEKTI

Termopreses iegāde drukas darbnīcas modernizācijai

Līguma numurs: 2022-1-VIZ-M04054

Programma: KKF mērķprogramma “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”

Īstenošanas laiks: 2022

Projekta statuss: pabeigts

Projekta mērķis: modernizēt drukas darbnīcu, iegādājoties termopresi vidējās profesionālās izglītības programmu un profesionālās ievirzes programmu vajadzībām; pilnveidot esošo reklāmas dizaina, koka izstrādājumu dizaina un interjera dizaina programmu saturu attiecībā uz uzdevumu veikšanai pielietojamajiem materiāliem un maketu sarežģītības līmeni.