Jaunumi

SILVAS LINARTES PIEMIŅAS IZSTĀDE “SPĒKAVOTS”

SILVAS LINARTES PIEMIŅAS IZSTĀDE “SPĒKAVOTS”

Š. g. 26. februārī, atzīmējot Silvas Linartes 85. dzimšanas dienu, atklājām mākslinieces piemiņas izstādi.

Silva Veronika Linarte (26.02.1939.–23.07.2018.), ilgus gadus mācot kompozīcijas pamatus studentiem un skolotājiem ne tikai “Saules skolā”, bet arī citās Latvijas mākslas skolās, veidoja gaišu, mūsdienīgu, Latvijas un Latgales tradīcijās balstītu izpratni par mākslas un dizaina vērtībām.

Godināsim mākslinieces piemiņu un caur viņas darbiem atkal no jauna ļausimies viņas gara spēkam un talantam.

Izstāde “Saules skolā” būs apskatāma no 26. februāra līdz 1. maijam.