Projekta GIFT(ED) starptautiskā vadības sanāksme Daugavpilī

Projekta GIFT(ED) starptautiskā vadības sanāksme Daugavpilī

Otrajā projekta vadības sanāksmē, kas norisinājās 2022. gada 22. un 23. augustā, projekta “Gift(ed)” partneri tikās Daugavpilī, “Saules skolā”, kur divu dienu garumā, apspriežot līdz šim paveikto, izrunāja arī aktuālos jautājumus, kas skar projekta finanses, atskaites, ziņojumus u. c. administratīvās lietas,  kā arī aktualizēja jautājumus par platformas apmācību kursu izveides termiņiem un platformas testēšanas iespējām.

Paralēli nopietnajiem sanāksmes jautājumiem projekta partneriem bija iespēja iepazīt un izstaigāt ne tikai “Saules skolas” telpas, bet arī Daugavpils cietoksni.

Fotogalerija: