Studija

Tiek uzņemti 7.,8.,9.klašu skolēni, kā arī atsevišķā grupā, tiek uzņemti Bērnu mākslas skolas absolventi.

Mācību priekšmeti: Zīmēšana, Gleznošana, Keramika, Grafiskā dizaina pamati.

Nedēļā 6 mācību stundas, 2-3 mācību dienas, atbilstoši stundu sarakstam. Kopējais stundu apjoms gadā -210 stundas.

Vecāku līdzfinasējums – 20 eur / mēnesī.

Uzņemšanas veidlapa šeit https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8mjaIdRXApN7uneGNn66aEpWFErRIS6IfycR9V0L782vo1w/viewform?usp=sf_link

Zīmēšana

Gleznošana

Keramika

Datorgrafikas pamati un Grafiskā dizaina pamati