Studija

Tiek uzņemti 8.,9.klašu skolēni, kā arī atsevišķā grupā, tiek uzņemti Bērnu mākslas skolas absolventi.

Mācību priekšmeti: Zīmēšana, Gleznošana, Keramika, Grafiskā dizaina pamati vai Datorgrafikas pamati.

Nedēļā 6 mācību stundas, 2-3 mācību dienas, atbilstoši stundu sarakstam. Kopējais stundu apjoms gadā -210 stundas.

Vecāku līdzfinasējums – 20 eur / mēnesī.

Uzņemšanas veidlapa šeit https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaXYG0fuf553q0DDcw0H6cAUfucV4hXsyCkURBH7-kE35w-g/viewform?usp=sf_link

Zīmēšana

Gleznošana

Keramika

Datorgrafikas pamati un Grafiskā dizaina pamati