Personāls

Administrācija

Ieva Reitāle

Ieva Reitāle

Direktores vietniece profesionālās ievirzes izglītības jomā

Skolotāji, klašu audzinātāji

Una Gura

Una Gura

Veidošanas, Formas mākslas, Keramikas skolotāja. 0.B un 6.B klases audzinātāja.

Nellija Dzalba

Nellija Dzalba

Veidošanas, Formas mākslas skolotāja. 0.F un 4.A klases audzinātāja.

Ivanda Osīte

Ivanda Osīte

Papīra plastikas, Tēlotājkompozīcijas un Dizaina pamatu skolotāja. 5.A un 6.C klases audzinātāja.

Vera Semjonova

Vera Semjonova

Tekstila, Zīmēšanas un Tēlotājkompozīcijas skolotāja. 2.B un 3.C klases audzinātāja.

Leonids Tihonovs

Leonids Tihonovs

Kustību mākslas skolotājs. 0.C un 5.B klases audzinātājs.

Alisa Jevsejeva

Alisa Jevsejeva

Mūzikas skolotāja. 0.A un 2.E klases audzinātāja.

Oksana Vronska

Oksana Vronska

Grafikas, Tēlotājkompozīcijas un Mākslas valodas pamatu, Dizaina pamatu skolotāja. 2.C un 4.B klases audzinātāja.

Ieva Reitāle

Ieva Reitāle

Zīmēšanas, Tēlotājkompozīcijas un Mākslas valodas pamatu skolotāja. 3.A un 3.B klases audzinātāja.

Ingūna Liepa

Ingūna Liepa

Gleznošanas skolotāja. 1.A un 1.B klases audzinātāja.

Ilze Meldere

Ilze Meldere

Zīmēšanas, Papīra plastikas, Datorgrafikas pamatu skolotāja. 0.G un Studijas klases audzinātāja.

Jeļena Ničaja

Jeļena Ničaja

Zīmēšanas, Tēlotājkompozīcijas un Dizaina pamatu skolotāja. 0.D un 2.A klases audzinātāja.

Lelde Kundziņa

Lelde Kundziņa

Gleznošanas skolotāja. 0.E un 2.D klases audzinātāja.

Edgars Davidčuks

Edgars Davidčuks

Gleznošanas skolotājs. 1.D un 6.A klases audzinātājs.

Tatjana Fjodorova

Tatjana Fjodorova

Datorgrafikas pamatu un Papīra plastikas skolotāja. 0.G un Studijas_A klases audzinātāja.

Ludmila Lāce

Ludmila Lāce

Gleznošanas skolotāja, 1.C un 2.F klases audzinātāja

Kristīne Jansone

Kristīne Jansone

Zīmēšanas skolotāja

Baiba Priedīte

Baiba Priedīte

Zīmēšanas skolotāja