Pašpārvalde

MIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” izglītojamo pašpārvalde ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska organizācija.

Izglītojamo pašpārvaldi veido visu kursu un visu specialitāšu pārstāvji, lai pārstāvētu un aizstāvētu izglītojamo intereses, sekmētu skolas sabiedriskās dzīves veidošanu, kā arī lai veicinātu mācību procesa uzlabošanu.

Pašpārvaldes sapulces notiek trešdienās plkst. 13.30, Saules ielā 8, 116. kab.

Izglītojamo pašpārvalde par sevi:

„Šeit pulcējas aktīvākās, radošākās skolas dvēseles, kuras vēlas sevī attīstīt vadītāja prasmes, gūt iespēju sevi apliecināt un ir gatavi pārstāvēt savas un skolas intereses. Un, protams, lieliska iespēja pavadīt laiku kopā!”

Pašpārvaldes uzdevumi

Izglītojamie aktīvi iesaistās pilsētas un valsts organizētos pasākumos, konkursos, projektos. Kopā strādājot, skolēni apzinās sevi, savas spējas. Rīkojot pasākumus vai arī uzstājoties auditorijas priekšā, skolēni iegūst zināmu pieredzi un konkrētas zināšanas savas turpmākās dzīves veidošanai.

Par pašpārvaldes tradīciju kļuvusi tādu pasākumu organizēšana, kā:

Pašpārvaldes priekšsēdētāja vēlēšanas notiek mācību gada septembrī, tajās var piedalīties jebkurš Saules skolas skolēns.
2022./2023. mācību gadā pašpārvaldes priekšsēdētājs ir Gļebs Vronskis (2.kurss, Koka izstrādājumu dizains)