Personāls

Administrācija

Inguna Kokina

Inguna Kokina

Direktore

Jolanta Kudiņa

Jolanta Kudiņa

Direktores vietniece izglītības jomā

Olga Krumpāne

Olga Krumpāne

Direktores vietniece attīstības un projektu jomā

Digna Gordijenko

Digna Gordijenko

Direktores vietniece metodiskajā darbā

Margarita Stoļarova

Margarita Stoļarova

Direktores vietniece audzināšanas darbā

Arvīds Ratnieks

Arvīds Ratnieks

Direktores vietnieks saimniecības jautājumos

Jeļena Lazuko

Jeļena Lazuko

Bibliotekāre

Liene Abricka

Liene Abricka

Kancelejas pārzine

Dace Brjuhovecka

Dace Brjuhovecka

Mācību procesa lietvedības sekretāre

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogi

Evelīna Balode

Evelīna Balode

Vēsture un sociālās zinātnes I, Sabiedrības un cilvēka drošība

Dita Kiceja-Slavicka

Dita Kiceja-Slavicka

Kultūra un māksla

Jolanta Kudiņa

Jolanta Kudiņa

Angļu valoda

Inga Krasiļņikova

Inga Krasiļņikova

Krievu valoda

Jekaterīna Ņikiforova

Jekaterīna Ņikiforova

Angļu valoda

Eridiana Oļehnoviča

Eridiana Oļehnoviča

Dabaszinības

Andrejs Slavickis

Andrejs Slavickis

Sports

Nataļja Soikāne

Nataļja Soikāne

Matemātika

Inguna Velika

Inguna Velika

Latviešu valoda un literatūra

Profesionālo mācību priekšmetu pedagogi

Dace Abricka

Dace Abricka

Gleznošana, mākslas vēsture

Natālija Artjušina

Natālija Artjušina

Komunikācijas dizaina izglītības programmas (grafikas dizains) vadītāja, profesionālie mācību priekšmeti

Ineta Auzāne

Ineta Auzāne

Interjera dizaina izglītības programmas vadītāja, profesionālie mācību priekšmeti

Jekaterīna Badaļane

Jekaterīna Badaļane

Apģērbu dizaina izglītības programma, Profesionālie mācību priekšmeti

Sarmīte Bogdanoviča

Sarmīte Bogdanoviča

Izglītības programma "Audiovizuālā māksla un tehnoloģijas", Profesionālie mācību priekšmeti

Aivars Bulis

Aivars Bulis

Izglītības programmas "Audiovizuālā māksla un tehnoloģijas" vadītājs, profesionālie mācību priekšmeti

Aija Cimiņa

Aija Cimiņa

Multimediju dizains, Profesionālie mācību priekšmeti

Digna Gordijenko

Digna Gordijenko

Tekstilizstrādājumu dizaina izglītības programmas vadītāja, profesionālie mācību priekšmeti

Edgars Kaplers

Edgars Kaplers

Izglītības programma "Audiovizuālā māksla un tehnoloģijas", Profesionālie mācību priekšmeti

Vilnis Kauškals

Vilnis Kauškals

Interjera dizaina izglītības programma, Profesionālie mācību priekšmeti

Jeļena Labonarska

Jeļena Labonarska

Apģērbu dizaina izglītības programmas vadītāja, profesionālie mācību priekšmeti

Vladimirs Leščovs

Vladimirs Leščovs

Multimediju dizains, Profesionālie mācību priekšmeti

Ernests Mucenieks

Ernests Mucenieks

Multimediju dizaina programmas vadītājs, profesionālie mācību priekšmeti

Jeļena Ničaja

Jeļena Ničaja

Zīmēšana

Dace Pudāne

Dace Pudāne

Gleznošana, Profesionālie mācību priekšmeti Tekstilizstrādājumu dizains, Apģērbu dizains

Ineta Pudža

Ineta Pudža

Komunikācijas dizains, Profesionālie mācību priekšmeti

Krišs Smildzers

Krišs Smildzers

Datorgrafika, lietišķā grafika

Gunvaldis Smirnovs

Gunvaldis Smirnovs

Koka izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģijas

Margarita Stoļarova

Margarita Stoļarova

Datorgrafika, lietišķā grafika, radošās domāšanas attīstīšana

Anatolijs Šandurovs

Anatolijs Šandurovs

Izglītības programmas "Mākslas" vadītājs, Ilustrācija, gleznošana, zīmēšana

Māris Šaršūns

Māris Šaršūns

Koka izstrādājumu dizaina izglītības programmas vadītājs, profesionālie mācību priekšmeti

Pāvels Terentjevs

Pāvels Terentjevs

Komunikācijas dizains, Profesionālie mācību priekšmeti

Svetlana Trušele

Svetlana Trušele

Zīmēšana

Oksana Vronska

Oksana Vronska

Ilustrācija, grafika

Kārlis Ziediņš

Kārlis Ziediņš

Informātika un komunikācijas tehnoloģijas, profesionālie mācību priekšmeti, Koka izstrādājumu dizaina izglītības programma