Bibliotēka

MIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “ Saules skola’’ bibliotēkas veidošana ir sākta pēc skolas atjaunošanas 1992. gadā, atliekot no skolas budžeta naudu mākslas grāmatu iegādei un meklējot iespējas saņemt grāmatu ziedojumus no ārzemju latviešu kopienām ASV, Kanādā un Austrālijā.

Kopš 2003.gada 11. novembra bibliotēka reģistrēta Bibliotēku reģistrā (Reģistrācijas apliecība Nr. 2630. Bibliotēkas reģistra numurs BLB0162). Dotajā brīdī bibliotēkas fondā ir reģistrēti aptuveni 7000 iespieddarbi, izsniegto iespieddarbu skaits ir apmēram 6500 vienības gadā. Bibliotēkas fonds apkopo pasaules un Latvijas mākslas un kultūras vērtības, kā arī mācību/metodiskos līdzekļus. Grāmatu fondi regulāri tiek papildināti atbilstoši skolas izglītības programmu specifikai.

PIKC DDMV “ Saules skola’’ bibliotēkas informatīvos resursus izmanto skolas audzēkņi un skolotāji, skolēnu vecāki, kā arī citu ar mākslu saistītu mācību iestāžu un organizāciju pārstāvji. Lasītavu apmeklē Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultātes studenti un pasniedzēji, Daugavpils reģiona mākslinieku asociācijas locekļi.

Skolas bibliotēka ir iecienīta vieta gan skolotāju, gan skolēnu vidū, jo piedāvā plašu pakalpojumu klāstu:

Laika gaitā bibliotēkā izveidojās unikāla mākslas grāmatu kolekcija, daudzas grāmatas ir retas, kuras jūs neatradīsiet nevienā mūsu pilsētas bibliotēkā (vairāk informācijas šeit).

Bibliotēka piedāvā saviem lasītājiem plašu avīžu un žurnālu klāstu. Ar 2023. gada periodikas piedāvājumu var iepazīties šeit.

Uzzināt, kādas grāmatas bibliotēkas plauktos nonākušas pēdējā laikā, var šeit.

Latgales Centrālās bibliotēkas elektroniskais katalogs: Alise

Informācija par bibliotēku vietnē www.kulturaskarte.lv

Bibliotēku vada skolas bibliotekāre Jeļena Lazuko
Darba laiks: Darbadienās no 8:00 līdz 17:00 (pārtraukums no 12:00 līdz 13:00)