Dokumenti

Amatpersonu un darbinieku atalgojums

MIKC DDMV SAULES SKOLA uzņemšanas kārtība 2024./2025.m.g.

MIKC DDMV SAULES SKOLA paziņojums par telpas daļas iznomāšanu

MIKC DDMV SAULES SKOLA pašnovērtējuma ziņojums 2023

MIKC DDMV SAULES SKOLA pašnovērtējuma ziņojums 2022

MIKC DDMV SAULES SKOLA attīstības un investīciju stratēģija 2023.-2027.gadam

MIKC DDMV SAULES SKOLA nolikums

MIKC DDMV SAULES SKOLA iekšējās kārtības noteikumi

MIKC DDMV SAULES SKOLA izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

MIKC DDMV SAULES SKOLA mācību prakses nodrošināšanas, dokumentēšanas un organizēšanas kārtība

MIKC DDMV SAULES SKOLA stipendijas piešķiršanas reglaments

MIKC DDMV SAULES SKOLA kārtība, kādā pielīdzināmi iepriekš iegūtie macību sasniegumi profesionālās vidējās izglītības programmās

MIKC DDMV SAULES SKOLA ES Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) prakses mobilitātes dalībnieku atlases NOLIKUMS

MIKC DDMV SAULES SKOLA privātuma paziņojums par datu apstrādi