Vēsture

1982.gadā tika pieņemts lēmums par Bērnu mākslas skolas dibināšanu, un 1983.gada 1.septembrī mākslas skolā tika uzsāktas mācības. 1993. Gadā tika pieņemts lēmums pievienot Bērnu mākslas skolu atjaunotajai, tobrīd, Lietišķās mākslas vidusskolai “Saules skolai” – Bērnu mākslas skola kļuva par vienu no Saules skolas izglītības programmām.

Šobrīd Bērnu mākslas skola realizē Interešu izglītības programmu un Profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla”. 2023.gada sākumā  Bērnu mākslas skolā mācās 320 audzēkņi, strādā 16 skolotāji.