Uzņemšana

MIKC DAUGAVPILS  DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA “SAULES SKOLA” aicina pieteikties mācībām 1.kursā 2023./2024. mācību gadā pēc 9.klases

Jau no 1. maija  iespējams attālināti reģistrēties mācībām Saules skolā!

1. solis: Elektroniska pieteikumu iesniegšana uzņemšanai 1.kursā (pēc 9. klases)

No 2023. gada 1. maija līdz 2023.gada 27. jūnija plkst. 16:00 aizpildi pieteikumu google tiešsaistes veidlapā

Pieteikumam jāpievieno sekojoši dokumenti:

1.Iesniegums uz MIKC “DDMV Saules skola” veidlapas (iesniegums var būt izdrukāts, parakstīts un ieskenēts, vai arī parakstīts ar vecāka/ likumiskā pārstāvja elektronisko parakstu)

2.Motivācijas vēstule ar pievienotiem radošiem darbiem uz MIKC “DDMV Saules skola” veidlapas

2. solis: Dokumentu iesniegšana klātienē

No 2023.gada 21.jūnija līdz 27.jūnija plkst. 16:00 jāiesniedz klātienē Saules skolā, Saules ielā 8, sekojoši dokumenti:

3. solis: Pārrunas, vērtēšana un uzņemšanas rezultāti

29. un 30. jūnijā visi reflektanti tiks aicināti uz pārrunām, kuru norises laiks tiks publicēts Saules skolas mājas lapā.  
Visiem reflektantiem primāri tiek ņemts vērā noslēguma vērtējums (ne zemāk par 5- “viduvēji”)  šādos mācību priekšmetos:
1. latviešu valoda;
2. matemātika;
3. angļu valoda.

Izšķiroša rezultāta gadījumā tiek ņemti vērā iesūtītie un izvērtētie radošie darbi, pārrunas un /vai mākslas profesionālās ievirzes izglītības sekmes.

Uzņemšanas galarezultāti tiks publicēti skolas mājas lapā www.saules.lv 2023.gada 30.jūnijā pēc plkst. 14:00

4. solis: Līgumu parakstīšana

Laika posmā no 2023.gada 28. līdz 30. augustam jāierodas klātienē uz līgumu parakstīšanu. Nepilngadīga reflektanta vietā līgumu paraksta vecāks/ likumiskais pārstāvis.