Konkursi

GRAFIKAS KONKURSS

GRAFIKAS KONKURSS

SAULES SKOLA”  organizē grafikas konkursu Latgales mākslas skolu izglītojamajiem. Konkursa mērķis ir rosināt bērnu un jauniešu mākslinieciskās izpausmes, attīstīt iztēli, radošo domāšanu un idejas vizualizēšanas prasmes, kā arī veicināt interesi par vienu no nozīmīgākajām vizuālās mākslas tehnikām – grafiku. Konkursā tiek gaidīti darbi ar autora attieksmi pret sabiedrībā notiekošiem procesiem un valdošām vērtībām, vai personīgi svarīgām tēmām. 2024. gada tēma: „Ja man būtu spārni…”.