Kursi “Classroom Management Solutions for Teachers: New Methodologies, Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies”

Kursi “Classroom Management Solutions for Teachers: New Methodologies, Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies”

Kursu organizētājs: EUROPASS SRL

Laiks: 17.04.–22.04.2023.

Vieta: Florence, Itālija

Dalībnieces: skolotāja Jekaterīna Ņikiforova un Nataļja Soikāne

Apraksts: papildināt zināšanas un dalīties pieredzē ar ārzemju kolēģiem uz šarmanto Florenci devās divas mūsu skolas skolotājas – angļu valodas skolotāja Jekaterīna Ņikiforova un matemātikas skolotāja Nataļja Soikāne. Kursos tika pārrunātas gan stratēģijas efektīvai mācību plānošanai, gan skolēnu motivēšanai un savstarpējai sadarbībai, gan arī sasniegumu novērtēšanai u.c. Kā vērtīgākos šīs pieredzes ieguvumus skolotājas min iespēju iepazīt citu valstu skolotājus, gūt ieskatu konkrēto valstu izglītības sistēmās un, protams, komunikācijas prasmju pilnveidošanu. Kursu noslēgumā organizatori bija sarūpējuši arī izglītojošu pilsētas apskates tūri.

Fotogalerija: