Kursi “Soft Skills and Emotional Intelligence for teachers and education staff”  Boloņā 

Kursi “Soft Skills and Emotional Intelligence for teachers and education staff”  Boloņā 

Organizētājs: Erasmus Learning Academy 

Laiks: 03.04.-09.04.2022.

Vieta: Boloņa, Itālija

Dalībnieki: Natālija Artjušina, Vilnis Kauškals, Kārlis Ziediņš

Apraksts: kursu organizatori bija sarūpējuši dažādus uzdevumus, kas kursu dalībniekiem ļāva uzlabot savas sociālās prasmes jeb soft skills un emocionālo inteliģenci. Darbs komandās un individuāli mudināja dalībniekus izvērtēt savu nostāju un rīcības modeļus tādās pozīcijās kā, piemēram, komandas darbs, vadība, stresa pārvaldība, konfliktu vadība, publiska uzstāšanās, efektīva komunikācija un sanāksmju vadība.

Fotogalerija: