MultiGreen: Ilgtspējīgas pilsētvides ideju konkurss “Pilsēta un tās upe” (1.kārta)

MultiGreen: Ilgtspējīgas pilsētvides ideju konkurss “Pilsēta un tās upe” (1.kārta)

Dalies ar savu redzējumu par Daugavas krastmalas teritorijas attīstību! 

Upēm vienmēr ir bijusi nozīmīga loma cilvēku dzīvē, nodrošinot aizsardzību, resursus, transporta ceļus. Pilsētas plānojums vēsturiski bija atkarīgs no upes. Mūsdienās saikne starp pilsētu un upi ir kļuvusi neskaidra. Pilsētas un upes mijiedarbība  ir potenciāla pilsētplānotāju, arhitektu, dizaineru, biznesa un valdības pārstāvju sadarbības joma.

Konkursa tēma:
Jaunie dizaineri tiek aicināti izpētīt esošo situāciju abos Daugavas krastos pilsētas robežās un izstrādāt redzējumu, kā pievērst cilvēku uzmanību krastmalai,  nodrošināt sistēmas “cilvēks-upe-pilsēta” ilgtspējību un  demonstrēt “zaļās” pilsētas elementus. Konkursa dalībniekiem jāsniedz ilgtspējīgu vides mākslas objektu vai maza mēroga arhitektūras formu idejas.

Konkursa pieteikumi jāiesniedz, izmantojot tiešsaistes iesniegšanas veidlapu https://forms.gle/D7TCFGo7rwM5ZDKu5  līdz 2022. gada 2.maijam plkst. 12:00 (CET)

Konkursa nolikums: skaties šeit

Konkursa rezultāti:

Konkursa rezultātā ir noteiktas 5 idejas, kuru autori turpinās darbu pie idejas izstrādi Erasmus+ projekta ietvaros un piedalīsies konkursa 2.kārtā:

  • “Daugavas upes zivis”, autori: Gļebs Vronskis, Dainis Beļusovs
  • “Zaļais līmenis”, autori: Tatjana Petunova , Dārija Isakova, Kristīne Jarošenko
  • “Pazudušais kaķis”, autori: Anna Macuka, Sandra Brakovska, Kristiāna Vilsone, Karolīna Jakimova
  • “SALMUND”, autori: Vlada Dmitrijeva, Violeta Kozlova
  • “LILIJA”, autori: Jūliāna Ivaņinoka, Darja Markova, Lauris Bogdanovičs