Izstādes

6.klases kontroldarbu izstāde

6.klases kontroldarbu izstāde

2023.gada februārī un martā Bērnu mākslas skolas telpās, Saules skolas C korpusā, izstādīti skates darbi – tos 2.semestra skuma zīmēja, gleznoja un veidoja 6.klases izglītojamie ka noslēguma pārbaudījumu katra no mācību priekšmetiem.