PROJEKTI

Formu modelēšanas un maketēšanas darbnīcas izveide

Līguma numurs: 2019-1-VIZ-M04011

Programma: Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”

Īstenošanas laiks: 2019. gads

Projekta statuss: PABEIGTS

Projekta mērķis: nodrošināt vizuālās mākslas izglītības izcilību PIKC DDMV “Saules skola”, izveidojot formu modelēšanas un maketēšanas darbnīcu.

Formu modelēšanas un maketēšanas darbnīca nodrošinās mūsdienīgu darbu vidi vairāku programmu – reklāmas dizaina, interjera dizaina, kokapstrādes dizaina – izglīojamajiem. Darbnīcas izveide veicinās vizuālās mākslas izglītības daudzveidību, audzēkņu un pedagogu potenciāla attīstību.

Fotogalerija: