PROJEKTI

Litogrāfijas darbnīcas izveide

Līguma numurs: 2021-1-VIZ-M04044

Programma: Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”

Īstenošanas laiks: 2021. gads

Projekta statuss: PABEIGTS

Projekta mērķis: izveidot litogrāfijas darbnīcu vidējās profesionālās izglītības programmu un profesionālās ievirzes programmu izglītojamajiem un pedagogiem; saturiski un tehniski pilnveidot esošās mācību programmas un interešu izglītības programmas.

Pateicoties Kultūrkapitāla fonda atbalstam, tika rasta iespēja iegādāties litogrāfijas dabnīcas iekārtas un aprīkojumu, ļaujot nodrošināt kvalitatīvas mākslas izglītības  pieejamību reģionā un tādējādi paaugstinot audzēkņu un pedagogu profesionalitāti, kā arī pilnveidojot kultūras un pašiniciatīvas kompetences. Tas ir drošs pamats arī jaunās mācību programmas “Ilustrators” turpmākajai attīstībai.

 

Fotogalerija: