PROJEKTI

Maketēšanas darbnīcas pilnveide

Līguma numurs: 2021-1-DIA-M04003

Programma: Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”

Īstenošanas laiks: 2021. gads

Projekta statuss: PABEIGTS

Projekta mērķis: modernizēt skolas maketēšanas darbnīcu, iegādājoties mūsdienīgu gravēšanas un frēzēšanas aprīkojumu, kas ļauj pielietot daudzveidīgus materiālus modeļu/maketu un gatavo izstrādājumu izgatavošanai; pilnveidot esošo reklāmas dizaina, koka izstrādājumu dizaina un interjera dizaina programmu saturu attiecībā uz uzdevumu veikšanai pielietojamajiem materiāliem un maketu sarežģītības līmeni.

CNC gravēšanas un frēzēšanas iekārta palīdzēs attīstīt praktiskā darba iemaņas formu dizaina daudzveidībā, kā arī dos ieskatu mūsdienu dizaina attīstības tendencēs, modernu materiālu un iekārtu pielietošanā, ļaujot pilnveidot profesionālās izglītības apmācības kvalitāti.

Maketēšanas darbnīca paredzēta gan regulārajai izmantošanai mācību procesa nodrošināšanai, gan meistarklašu organizēšanai mūsdienu dizaina tehnoloģiju apguvei.

Fotogralerija: