PROJEKTI

“NO RADOŠĀS IDEJAS LĪDZ RADOŠAJAI UZŅĒMĒJDARBĪBAI”/“FROM CREATIVE IDEA TO CREATIVE ENTREPRENEURSHIP”

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) Stratēģiskās partnerības projekts (akronīms CREDI)

Līguma numurs: 2019-1-LV01-KA202-060439

Programma: KA2

Īstenošanas laiks: 01.09.2019.-01.09.2022

Projekta statuss: PABEIGTS

Projekta mērķis: sniegt metodisko atbalstu profesionālās izglītības iestādes pedagoģiskajam personālam un speciālistiem radošās uzņēmējdarbības mācīšanā, integrēt uzņēmējdarbības izglītības pamatus mācību aktivitātēs.

Projekta partneri:

  • PIKC Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”, Saules 8, Daugavpils, LV-5401 (Latvija) – vadošais partneris;
  • Scuola d’arte Applicata Andrea Fntoni, Via A.Maj n.35- 24121 Bergamo, Italy (Itālija);
  • Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Vanhankyläntie 2, Valkeakoske, P.O. Box 119, FIN-37601, Finland (Somija);
  • 1 EPAL N. IONIAS MAGNISIAS ,Terma Panagouli, 384 46, Volos, Greece (Grieķija).

Projekta kopējais finansējums: EUR 91766,00  (EU Erasmus+ 100 % finansējums)

Projekta pasākumi:

  • Seminārs “Building Entrepreneurial Skills in VET pedagogiem Daugavpilī (Latvijā)- 5.11-9.11.2019
  • Apmācības/pieredzes apmaiņas pasākums “Entrepreneurial mindset-1 pedagogiem  un izglītojamo mobilitāte Valkeakoski (Somijā) – 29.11-03.12.2022
  • Apmācības/ pieredzes apmaiņas pasākums “Entrepreneurial mindset-2” pedagogiem  un izglītojamo mobilitāte Volosā (Grieķijā)  – 14.03-18.03.2022
  • Apmācības/pieredzes apmaiņas noslēguma pasākums Entrepreneurship in VET: efficient and creative methods” pedagogiem Daugavpilī (Latvijā) – 10.05-13.05.2022
  • Starptautiskā vadības sanāksme Daugavpilī (Latvijā)
  • Starptautiskā vadības sanāksme Bergamo (Itālijā)

Projekta rezultātā tika izstrādāts metodiskais materiāls uzņēmējdarbības mācīšanai skolās: Handbook for teachers “Get out of the box”

Papildu informācija:

Rezultātu kopsavilkums (Lejupielādet šeit)