PROJEKTI

PĀRROBEŽU PROJEKTI

2017. gada 7. maijā darbu uzsāka INTERREG V-A 2014-2020 Latvijas-Lietuvas programmas projekts “Darba tirgus bez robežām”/“MOBILITY” (LLI-183), kurā DDMV “Saules skola” ir viens no partneriem. Kopā projektā iesaistītas 8 organizācijas:

 • Krāslavas novada dome (Latvija) – vadošais partneris;
 • Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola” (Latvija);
 • Malnavas koledža (Latvija);
 • Balvu novada dome (Latvija);
 • Alantas arodskola (Lietuva);
 • Zarasu arodskola (Lietuva);
 • Utenas arodskola (Lietuva);
 • Jonišķu arodskola(Lietuva).

Projekta mērķis – stimulēt darbaspēka mobilitātes iespējas pāri robežai un, sadarbojoties 8 profesionālās izglītības iestādēm abās robežas pusēs, uzlabot darbaspēka iemaņas, kas atbilstu Latgales reģiona un Utenas un Šauļu rajonu pārrobežu teritorijas vajadzībām.

Projekta uzmanības centrā ir problēmsituācija, kad darbaspēka iemaņas, ko piedāvā profesionālā izglītība, ne vienmēr atbilst darba tirgus prasībām Latvijas-Lietuvas pierobežā, kā arī netiek pilnībā izmantotas darba iespējas otrpus robežai.

Projekta galvenā mērķa grupa ir 8 projektā iesaistīto skolu studenti un pasniedzēji, kas caur piedalīšanos kvalifikācijas celšanas pasākumu ciklā pasniedzējiem un teorētiskās un radošās darbnīcās studentiem uzlabos savas prasmes, lai atbilstu pārrobežu darba tirgus prasībām, tādējādi uzlabojot mobilitāti.

Projekta aktivitātes tiks organizētas četrās starpsektorālās tēmās, savstarpēji sadarbojoties visām iesaistītajām skolām, t. i., (1) autotransports, ieskaitot auto tehniskos aspektus un interjera dizainu, (2) tekstila un grafiskais dizains, (3) ainavu arhitektūra un agrotūrisms un (4) lauksaimniecība un tehnoloģijas.

Projektā paredzēts uzlabot izglītības programmu piedāvājumu un materiāli tehnisko bāzi izglītības procesa nodrošināšanai 8 projektā iesaistītajās skolās, kā arī iesaistīt 150 personas kopīgās pārrobežu nodarbinātību veicinošās aktivitātēs un apmācībās.

Projekta  rezultāti (PP3 atbildībā):

1. Iegādāts jauns aprīkojums mācību procesa nodrošināšanai:

 • Projekta ietvaros skolas fotostudija tika aprīkota ar  fotoaparātiem Canon EOS 800D, zibspuldzēm, zibspuldžu gaismas izkliedētājiem, daudzveidīgiem objektīviem, DJI Osmo video stabilizatoriem, LED gaismas paneļiem, chroma-key auduma fonu, specializētajiem video statīviem ar “peldošām galvām”, kā arī monopod statīviem video filmēšanai;
 • Datorklase tika aprīkota ar augstas izšķirtspējas 27 collu monitoriem un pilnu Adobe Creative Cloud grafisko programmu pakotni, kā arī Wacom Cintiq grafiskajām planšetēm;
 • Apģērbu dizaina un tekstila dizaina darbnīcu tehniskā bāze tika papildināta ar jaunām šūjmašīnām, overlokiem, šūjmašīnu Bernetta Chicago 7 ar izšūšanas bloku, videoprojektoru, portatīvo datoru, profesionālo gludināšanas tvaika staciju, profesionāliem drēbnieku manekeniem;
 • Visām programmām ir nodrošināta iespēja strādāt ar jauno audumu apdrukas DTG Epson T-shirt printeri.

2. Pilnveidotas mācību programmas priekšmetos: “Modelēšana”, “Video tehnoloģijas”, “Fotografēšanas tehnoloģijas”, “Aušanas teorija”, “Materiālmācība”, “Apģērbu šūšanas tehnoloģijas”.

3. Organizēts 2 dienu teorētiskās apmācības seminārs “Dizains satiekas ar etnogrāfiju”, 12.–13.09.2017.

Skolā viesojās vidējās profesionālās izglītības skolotāji no Balviem, Krāslavas un Utenas (Lietuva). Semināra  dalībnieki noklausījās lekciju ciklu, kas sastāvēja no 3 daļām, sākot ar etnogrāfijas izpētes priekšmetu un latviešu etnogrāfisko rakstu izmantošanu dizainā līdz DDMV metodiskās pieredzes etnogrāfijas mācīšanas jomā. Lekcijas lasīja pazīstamā Latvijas māksliniece un mākslas pedagoģe Silva Linarte. Semināra laikā dalībnieki Daugavpils pilsētas novadpētniecības un mākslas muzejā apmeklēja tekstilmākslas izstādi “Redzes leņķis”, iepazinās ar DDMV darbnīcām un etnogrāfijas dizaina darbiem.

4. Organizētas 2 starptautiskās radošās darbnīcas

Par katru darbnīcu izveidota mācību filma:

 • Radošā darbnīca ainavu dizaina jomā, 19.–21.09.2018. PIKC DDMV “Saules skola” telpās. Skat. filmu šeit
 • Radošā darbnīca tekstila dizaina jomā, 03.–05.10.2018. PIKC DDMV “Saules skola” telpās. Skat.filmu šeit

Projekta ilgums: 2017. gada 7. maijs – 2019. gada 6. maijs. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas: 903 891,96 EUR, ERAF finansējums ir 85 %.

Vairāk informācijas par projektu: www.latlit.euwww.europe.eu


Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild PIKC Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.


© DDMV 2015