PROJEKTI

Šķiedras tekstila mākslas darbnīcas izveide

Līguma numurs: 2017-1-VIZ-M04025

Programma: Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”

Īstenošanas laiks: 2017. gads

Projekta statuss: PABEIGTS

Projekta mērķis: nodrošināt vizuālās mākslas izglītības izcilību Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā “Saules skola”, izveidojot šķiedras tekstila mākslas darbnīcu.

Projekta laikā izveidotā šķiedras tekstila mākslas darbnīca sekmēs vizuālās mākslas izglītības procesa uzlabošanu un veicinās konkurētspēju šķiedras tekstila mākslas un profesionālās izglītības jomā, kā arī sniegs atbalstu turpmākai skolas attīstībai, īstenojot ne tikai vidējās profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības programmas, bet arī daudzveidīgas profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas kultūras un radošo industriju jomā, turklāt nodrošinās arī augstas profesionālās šķiedras tekstilmākslas pieejamību reģionā, tādejādi paaugstinot audzēkņu un pedagogu profesionalitāti un pilnveidojot kultūras un pašiniciatīvas kompetences.

Fotogalerija: