Raimonds Tukišs (13.01.1946.-25.04.2023.)

Raimonds Tukišs (13.01.1946.-25.04.2023.)

Ar dziļām skumjām paziņojam, ka 25.aprīlī mūžībā devies mūsu ilggadējais kolēģis Raimonds Tukišs. Raimonds Tukišs dzimis 1946.gada 13.janvārī Rēzeknes rajonā, Viļānu pagastā skolotājas ģimenē. Pabeidzis Sakstagala pamatskolu, Rēzeknes vidusskolu un 1968.gadā absolvējis LLA Mežtehnikas fakultāti, iegūstot inženiera tehnologa kvalifikāciju.
Jaunībā aizrautīgs basketbola spēlētājs, pārstāvot savas skolas, augstskolas un arī Jelgavas jauniešu izlasi.
Uzsācis savas darba gaitas kā ceha meistars Daugavpils mēbeļu kombinātā un veidojis tur savu karjeru, 1975.gadā kļūstot par galvenā tehnologa vietnieku un 1992.gadā par galveno tehnologu. Savulaik kaislīgs fotogrāfs. 
Atjaunojot Latvijas neatkarību, Raimonds aktīvi iekļāvās latviskās kultūrvides veidošanā Daugavpilī. Viņa atbildības sajūta, godīgums un spēja uzņemties atbildību bija ļoti nepieciešami atjaunotajai valstij. No 1993. – 2013. gadam  Tukiša kungs bija Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs.
Kopš 1996.gada  Raimonds Tukišs strādāja Daugavpils mākslas vidusskolā Saules skolā par direktora vietnieku saimniecības jautājumos, tai skaitā bija  atbildīgs par darba drošības prasību ievērošanu skolā. Raimonds perfekti pārzināja Saules skolas saimniecību, organizēja skolas tehniskā personāla darbu, atbildēja par skolas rīcībā esošajām materiālajām vērtībām.
2010. gadā sākās Saules skolas vēsturiskās ēkas atjaunošana. Tukiša kunga rūpju lokā bija gan skolas darba nodrošināšana pagaidu telpās, gan būvdarbu kontrole un sarežģītu situāciju risināšana. 2013. gadā Saules skola atgriezās savās vēsturiskajās telpās, un jau 2016. gadā tika uzsākts jauns projekts – Saules skolas paplašināšana. 2020. gadā Saules skola uzsāka darbu jaunajās telpās. Pateicoties Raimonda nesavtīgajam darbam, skolas kolektīvs ieguvis jaunas, mūsdienīgas un ērtas mācību un darba telpas.  
Papildus daudzajiem darba pienākumiem, aktīva bija arī Raimonda sabiedriskā darbība. Pagājušā gadsimta 90-tajos gados, rodoties iespējai sadarboties ar ārzemju labdarības organizācijām, Raimonds izveidoja  Lion Club International Daugavpils klubu un bija tā divkārtējais prezidents. Klubs pulcināja sabiedrībā zināmus cilvēkus, kas organizēja labdarības akcijas un pasākumus, materiāli atbalstīja izglītības iestādes un Daugavpils iedzīvotājus. 
Atklājis savu rīkstnieka dotības, palīdzot neskaitāmiem cilvēkiem.
Raimonds bija nenovērtējams kolēģis – dzīvespriecīgs, atsaucīgs, izpalīdzīgs. Kolektīva dvēsele ārpusskolas pasākumos, apveltīts ar humora izjūtu, labs sarunbiedrs gan par kultūras jautājumiem, gan sabiedrībā aktuālām problēmām. Raimondam patika ceļot tepat pa dzimto Latviju kopā ar dzīvesbiedri, labprāt ar kolēģiem dalījās iespaidos par redzēto.  
Raimonds ļoti lepojās ar savu ģimeni – it sevišķi ir savām trim mazmeitiņām.

Raimond, mums Tevis ļoti pietrūkst…

Paldies par visu labo kopā pavadītajos gados – labestību, viedumu, atsaucību, patiesu inteliģenci.

Lai gaišs ceļš mūžībā!

Tavi Saules skolas kolēģi

Atvadīšanās piektdien, 28. aprīlī plkst. 9.30 – 11.00 Daugavpils Katoļu kapu kaplicā

Zemes klēpī guldīsim Kūkoju kapos Viļānu pagastā plkst. 14.00

Lai mūžiga gaisma Tev, Raimond!