Vasaras nometnes

Terakota

Terakota

https://jaunatne.daugavpils.lv/lv/departaments/nometnes_registracija

Nometnes norises vieta: Mākslu izglītības kompetences centrs “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola SAULES SKOLA”

Norises laiks: 26.06.2023. – 17.07.2023.

Nometnes norises adrese: Saules iela 8, Daugavpils

Сena: 150 EUR

Nometnes tematika: Telpiskā māksla. (veidojumi no māla , papīra, kartona otrreizējā atkritumu izmantošana, sava ķermeņa izmantošana 3D mākslā)

Bērnu vecums: 11-15 gadi

Valoda: Latviešu

Darba laiks: 9:00-17:00

Dalībnieku skaits: 30

Nometnes mērķis:
Izglītojamo radošo iemaņu izmantošanai patstāvīgi radošajā darbībā. Apgūt visus trauka tapšanas etapus-veidošanu, rotāšanas veidus, trauku apstrādi, detaļu veidošanu, pareizu žāvēšanu, glazēšanu, likšanu ceplī un dedzināšanu. Tēmu apguvē pakāpeniski tiks pieaudzēta grūtības pakāpe, veicinot meistarību šajā nozarē. Apgūstot darbu ar materiālu, izglītojamie vienlaikus apgūst teorētiskās zināšanas un prasmi veidot citās tehnikās, kas saistītas ar trijām dimensijām.

Nometnes uzdevumi:

 Apgūt teorētiskās zināšanas par keramiku kā lietišķās mākslas nozari;
 apgūt podniecības darba pamatus;
 iepazīt raksturīgos keramikas veidus, izteiksmes līdzekļus un tehnikas;
 savos darbos izmantot dabā un kultūrvidē saskatītās vizuālās vērtības;
 veidot saudzīgu attieksmi pret skaisto un neparasto dabā un kultūrvidē;
 pilnveidot prasmi strādāt grupā un patstāvīgi;
 pilnveidot izziņas un domāšanas procesus, attīstot spējas analizēt;
 iepazīt mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus un dažādu tehniku iespējas.

Nometnes plānotās aktivitātes:

Dosimies pastaigās, kurās zīmēsim no dabas un ekskursijās.
Apmeklēsim Daugavpils inovāciju centru.
Apmeklēsim Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centru.
Dosimies pilsētas apskates ekskursijās (1,5 h).
Apmeklēsim Latgales zoodārzu.
Apmeklēsim Daugavpils Māla mākslas centru.
Apmeklēsim VUGD.
Spēlēsim dažādas aktīvas un sadraudzības spēles (futbols, “Tautas bumba”, “Mednieks un pīles”, “Diena un nakts”, “Karstais kartupelis” u.c. rīta rosmes vietā)
Spēlēsim dažādas galda spēles.
Notiks foto orientēšanās diena pilsētā (iepazīsim tuvāk pilsētu aktīvajā pastaigā).
Organizēsim komandu darbu, savstarpēji sadarbosimies.
Notiks Tūrisma diena pārgājiens Stropu ezera apkārtnē un pārgājiens uz cietoksni un Rotko centra apmeklējums, Medicīnas muzeja apmeklējums ( vidēji divreiz nedēļā kāds pasākums ārpus telpām)
Organizēsim talantu konkursus zīmēšanā, veidošanā, fotogrāfiju, dejošanā, dziedāšanā, kādas interese būs dalībniekiem.
Ja nebūs ieplānota aktivitāte ārpus Mākslu izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola SAULES SKOLA”, darbosimies skolas telpās tā kā tas paredzams nometnes dienas kārtībā.
.
Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, neparedzamu apstākļu dēļ vai arī, lai uzlabotu nometnes kvalitāti un pielāgotu to atbilstoši dalībniekiem.

Prognozējamās nometnes dienas kārtība:

08.00-09.00 – tikšanās
09.00-09.30- rīta rosme, izkustēšanās, sadraudzības spēles
09.30-10.00 – brokastis
10.00- 12.30 – rīta aktivitāte (nometnes pasākumi, ekskursijas, pārgājieni, spēles, stafetes)
12.30-13.00 – pusdienas
13.00-15.15 – pēcpusdienas aktivitāte (nodarbības pēc interesēm, radošas darbnīcas, ekskursijas
15.15 – 15.50- launags
15.50 – 17.00 – spēles, plenērs un pastaigas svaiga gaisā, dienas rezultāti, labākās uzvedības un sasniegumu apzināšana.

Informācija par nometnes vadītāju
Una Gura
+37129720143 unagura@inbox.lv