Uzņemšana AR IEGŪTU VIDĒJO IZGLĪTĪBU

MIKC DAUGAVPILS  DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA “SAULES SKOLA”

aicina pieteikties mācībām  2023./2024. mācību gadā pēc 12.klases profesionālās vidējās izglītības programmās

Jau no 1. maija  iespējams attālināti reģistrēties mācībām Saules skolā!

1. solis

No 2023. gada 1. maija līdz 2023.gada 18. augustam aizpildi pieteikumu google tiešsaistes veidlapā šeit

Pieteikumam jāpievieno sekojoši dokumenti:

1.Iesniegums uz MIKC DDMV Saules skola veidlapas (iesniegums var būt izdrukāts, parakstīts un ieskenēts, vai arī parakstīts ar elektronisko parakstu)

2.Motivācijas vēstule ar pievienotiem radošiem darbiem uz MIKC DDMV Saules skola veidlapas

2. solis

No 2023.gada 15.augusta līdz 18.augusta plkst. 16:00 jāiesniedz klātienē Saules skolā, Saules ielā 8, sekojoši dokumenti:

1. Apliecība par vispārējo vidējo izglītību;

2. Sekmju izraksts;

3. Četras fotogrāfijas dokumentiem (3x4cm);

4. Medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta (veidlapa Nr.027/u);

5. Jāuzrāda pase vai ID karte;

6. Dzīvesvietas deklarācijas izziņa;

7. Iesnieguma par uzņemšanu oriģināls (ja nebija parakstīts ar elektronisko parakstu).

3. solis

23. un 24. augustā visi reflektanti tiks aicināti uz pārrunām, kuru norises laiks tiks publicēts Saules skolas mājas lapā.  

Izšķiroša rezultāta gadījumā tiek ņemti vērā iesūtītie un izvērtētie radošie darbi, pārrunas un /vai mākslas profesionālās ievirzes izglītības sekmes.

Uzņemšanas galarezultāti tiks publicēti skolas mājas lapā www.saules.lv 2023.gada 25.augustā pēc plkst. 14:00

4. solis

Laika posmā no 2023.gada 28. līdz 30. augustam jāierodas klātienē uz līgumu parakstīšanu.