Izglītības konference “Ilgtspējīgas domāšanas attīstības iespējas” 28.11.2023

Izglītības konference “Ilgtspējīgas domāšanas attīstības iespējas” 28.11.2023

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu, sabiedrisko organizāciju, pašvaldības iestāžu un radošo industriju pārstāvji š. g. 28. novembrī tikās Saules skolas rīkotajā izglītības konferencē, lai iedvesmotos, dalītos pieredzē un pārrunātu ilgtspējības būtību un izglītības iestāžu lomu ilgtspējīgas domāšanas attīstībā.

Eiropas Savienības Padomes politikas ziņojumā uzsvērta nepieciešamība nodrošināt visiem izglītojamajiem iespējas iegūt zināšanas par klimata krīzi un ilgtspēju formālajā izglītībā (piemēram, skolās un augstākajā izglītībā) un neformālajā izglītībā (piemēram, ārpusskolas pasākumos, darbā ar jaunatni). Kādi ir ilgtspējīgas domāšanas principi? Kā mēs varam savā ikdienā  iekļaut “zaļās” aktivitātes? Kādas praktiskās darbības mēs varam ieviest mācīšanas procesā?

Konferences programma

Pasākuma dalībniekus uzrunāja MIKC DDMV SAULES SKOLA direktore Inguna Kokina un direktores vietniece attīstības un projektu jomā Olga Krumpāne. Ar ziņojumiem uzstājās Daugavpils pašvaldības un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī SAULES SKOLAS pedagogi:

“No ilgtspējīgas domāšanas uz vidi un klimatu saudzējošu rīcību”, biedrības “Zaļā brīvība” eksperte Inga Belousa

“Projekta BALTIPLAST aktivitātes Daugavpilī – īstenotās un plānotās”, Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta Investīciju un starptautisko sakaru nodaļas vadītāja Olga Tolmačova

“Ilgtspējas izaicinājumi un risinājumi tekstila industrijā” biedrības “Zaļā brīvība” tekstila ilgtspējas eksperte Dace Akule

“Ilgtspējības risinājumi pilsētvidē”, Daugavpils Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Pilsētvides nodaļas ainavu arhitekta p. i. Krišs Smildzers

“Ilgtspējīgas domāšanas attīstīšana produktu dizaina programmas ietvaros”, MIKC DDMV “Saules skola” direktores vietniece metodiskajā darbā Digna Gordijenko

“Ilgtspējīgs dizains mācību procesā”MIKC DDMV “Saules skola” interjera dizaina programmas profesionālo priekšmetu skolotājs Vilnis Kauškals

“Bērnu mākslas skolas pieredze – ilgtspējīga attieksme pret izmantojamajiem materiāliem” MIKC DDMV “Saules skola” direktores vietniece profesionālās ievirzes izglītības jomā Ieva Reitāle

Sabiedrībai Latvijā kļūstot aizvien ieinteresētākai ilgtspējīga dzīvesveida ieviešanā, pedagogi un izglītojamie saskaras ar vairākiem izaicinājumiem, tai skaitā nepieciešamību atšķirt patiesu informāciju no mītiem. Pasākuma otrajā daļā dalībniekiem bija piedāvāts apspriest grupās dažus mītus par ilgtspējību un sniegt savu atbildi uz izglītojamo izaicinošajiem jautājumiem.

Pasākuma noslēguma dalībnieki bija aicināti uz ilgtspējīgas modes kolekciju demonstrēšanu. Kolekciju autori – Saules skolas apģērbu dizaina programmas audzēkņi.