PROJEKTI

Personu mobilitātes profesionālās izglītības sektora akreditētām institūcijām. 2. posms ( 2022./23. m. g.)

Mūsdienīgai profesionālajai izglītībai ir jārada iespēja apgūt profesionālās zināšanas un iemaņas visa mūža garumā, nodrošinot iedzīvotāju profesionālo izglītību atbilstoši darba tirgus prasībām, cilvēku individuālajām spējām un interesēm, ir jāpanāk profesionālās izglītības un apmācības atbilstība darba tirgus prasībām, nodrošinot beidzējiem labas teorētiskās un praktiskās zināšanas izvēlētajā profesijā.

Līguma numurs: 2022-1-LV01-KA121-VET-000065356

Programma: Erasmus+ KA1

Īstenošanas laiks: 06.06.2022.–31.08.2023.

Projekta statuss: Aktīvs

Projekta mērķis: Nodrošināt profesionālās izglītības kvalitāti un celt PIKC DDMV “Saules skola” apgūstamo profesiju prestižu.

Projekta aktivitātes