PROJEKTI

Personu mobilitātes profesionālās izglītības sektora akreditētām institūcijām. 1. posms ( 2021./22. m. g.)

Līguma numurs: 2021-1-LV01-KA121-VET-000010608

Programma: Erasmus+KA1

Īstenošanas laiks: 01.09.2021-31.08.2023

Projekta statuss: Pabeigts

Projekta mērķis: Nodrošināt profesionālās izglītības kvalitāti un celt PIKC DDMV “Saules skola” apgūstamo profesiju prestižu.

Projekta aktivitātes