PROJEKTI

MultiGreen: “Radoši cilvēki zaļākām pilsētām”/“Creative people for greener cities”

Projektā paredzēts apmācīt partnerskolu izglītojamos pielietot video prezentācijas prasmes globāli nozīmīgu problēmu risināšanai – pilsētvides zaļās infrastruktūras uzlabošanai. Projekta aktivitātes motivēs jauniešus pētīt savu dzīvesvietu vēsturi un vērot šo vietu dabas un kultūras vērtību, meklēt idejas, kas rosinātu cilvēkus uzlabot dzīves kvalitāti, radoši integrējot mākslu un dabu.

Līguma numurs: 2021-1-LV01-KA220-VET-000030305

Programma: KA2

Īstenošanas laiks: 01.11.2021.-31.12.2023.

Projekta statuss: PABEIGTS

Projekta mērķis: sniegt metodisko atbalstu profesionālo izglītības iestāžu studentiem, topošajiem radošo industriju profesionāļiem, dizaina produkta ideju prezentēšanā un portfolio veidošanā, izmantojot multimediju iespējas; veicināt radošos profesionāļus radīt ilgtspējīgas pilsētvides dizaina produktus un, pielietojot mūsdienu tehnoloģijas, veidot kvalitatīvas ideju prezentācijas dažādām mērķauditorijām: plašajai sabiedrībai, profesionālajām biedrībām, valsts un pašvaldības institūcijām.

Projekta partnerība

Projekta aktivitātes

Projekta rezultātu izplatīšanas pasākums

“Mēs, topošie mākslinieki, dizaineri un viņu pedagogi, esam par zaļākām pilsētām, par iedzīvotāju labklājību, par dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību. Mēs balsojam parilgtspējīgu vidi! Mums ir, ko parādīt un teikt, bet, lai mūsu balsis tiktu uzklausītas, mums jāprot efektīvi prezentēt savas radošās idejas un pareizi uzrunāt plašu auditoriju: politiķus, investorus un arī kaimiņos dzīvojošu trīs bērnu māmiņu”

Šādu uzdevumu MIKC Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas SAULES SKOLA audzēkņi un pedagogi, sadarbojoties ar mākslas un dizaina skolām no Itālijas, Čehijas un Spānijas, risināja Erasmus+ sadarbības partnerību projekta “Radoši cilvēki zaļākām pilsētām” (MultiGreen)ietvaros.

“Erasmus dienu” ietvaros šī gada 12. oktobrī “Saules skolā” norisinājās Erasmus+ projekta prezentācijas pasākums. Interesentiem klātienē un tiešsaistē bija iespēja uzzināt gan par projektu un tā sasniegtajiem rezultātiem, gan arī gūt padziļinātu priekšstatu par to, cik ilgstpējīga un “zaļa” ir mūsu pilsēta – Daugavpils.

Pasākuma dalībniekus uzrunāja MIKC DDMV SAULES SKOLA direktore Inguna Kokina, Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta Investīciju un starptautisko sakaru nodaļas vadītāja Olga Tolmačova, Daugavpils Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Pilsētvides nodaļas vadītāja, pilsētas galvenā māksliniece Ingūna Levša

Projekta komandas vadītāja, MIKC DDMV “Saules skola” direktores vietniece attīstības un projektu jomā Olga Krumpāne prezentēja projekta ideju un projekta ietvaros izstrādātus rezultātus. Skat. prezentāciju.

Daugavpils Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Pilsētvides nodaļas ainavu arhitekta p. i. Krišs Smildzers stāstīja par ilgtspējīgo pilsētu konceptu, par Eiropas pilsētu veiksmes stāstiem un par Daugavpils ceļu uz ilgtspējību. Skat. prezentāciju

MIKC DDMV “Saules skola” direktore Inguna Kokina iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar tēmas “Pilsēta un tās upe” izvēli studentu filmu konkursam un par Daugavas nozīmi pilsētas vēsturē. Skat. prezentāciju

Pasākuma ietvaros bija demonstrētas projekta ietvaros notikušā vides dizaina ideju konkursa “Pilsēta un tās upe” audzēkņu radītās videofilmas un sumināti to veidotāji:

“SALMUND”, autori: Vlada Dmitrijeva, Violeta Kozlova – I vieta, skat.filmu

“Daugavas upes zivis”, autori: Gļebs Vronskis, Dainis Beļusovs –II vieta, skat.filmu

“Zaļais līmenis”, autori: Tatjana Petunova , Dārija Isakova, Kristīne Jarošenko – III vieta, skat.filmu

“Pazudušais kaķis”, autori: Anna Macuka, Sandra Brakovska, Kristiāna Vilsone, Karolīna Jakimova – Skatītāju simpātiju balva, skat.filmu

“LILIJA”, autori: Jūliāna Ivaņinoka, Darja Markova, Lauris Bogdanovičs – Veicinošā balva par radošumu, skat.filmu

Pasākuma noslēgumā dalībnieki tika aicināti uz kafijas pauzi un radošo publiskās ārtelpas pārplānošanas darbnīcu.

Projekta rezultāti

  • Rokasgrāmata “Maini domāšanu, lai mainītu vidi sev apkārt”, kas ietver ne tikai projekta laikā gūto atziņu un ģenerēto ideju izklāstu, bet arī informāciju un praktiskus padomus no projektā iesaistītajiem jomas speciālistiem par to, kā veiksmīgi prezentēt savu biznesa ideju, lai tā uzrunātu plašu auditoriju un sasniegtu vēlamos rezultātus. Rokasgrāmata pieejama piecās valodās: angļu, itāļu, čehu, spāņu un latviešu.
  • Četras labākās videoprezentācijas/filmas (Itālija, Spānija, Čehija, Latvija), kas tika izvirzītas projekta žūrijas vērtējumam ar mērķi noskaidrot uzvarētāju starptautiskajā līmenī. Pēc žūrijas vērtējuma par labāko tika atzīta spāņu komandas filma.

Publikācijas par projektu